16 Södermanland

Hallnr Namn Postadress Halltyp
38 Scaniarinken SÖDERTÄLJE Ev B
66 Åkers Ishall ÅKERS STYCKEBRUK Publ B
122 Lilla Hallen NYKÖPING Publ C
196 Smehallen ESKILSTUNA Publ B
212 Gnesta Ishall GNESTA Publ B
252 Telgerinken SÖDERTÄLJE Publ C
254 Strängnäs Ishall STRÄNGNÄS Publ C
280 GB-hallen FLEN Publ C
300 Stora Hallen NYKÖPING Publ B
313 Woodyhallen KATRINEHOLM Publ B
318 Järna Ishall JÄRNA Trän A
364 Hammarens IP STRÄNGNÅS Trän A
365 Smehallen B ESKILSTUNA Trän A
300 Stora Hallen NYKÖPING Publ B