Grustransport, stugbygge, eldragning mm

(från sankmark till färdigt uthus)

Lyssna på låten om Faxälven